วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

1
ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

5
ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

2
ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

3
ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

4
ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

6
ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

7
ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

9
ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

1
ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

5
ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

2
ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

3
ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

4
ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

6
ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

7
ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

9
ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

ทำเนียบดาราชาย ช่อง 7 ล่าสุด :

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมานำเสนอดาราชายของช่อง 7 กันพร้อมแล้วไปดูกันเล้ยยย

เริ่มจากคนนี้เลย โดม ปกรณ์ ลัม    เกิดวันที่ 12 กันยายน เกินที่จังหวัดคนต่อไป คือ คณิน บัดติยา  เกิดวันที่ 10 พฤษภาคม เกิดที่จังหวัด. เเพร่คนต่อไป  คือ รังสิต ศิรนานนท์  เกินวันที่ 14 สิหาคม เกิดที่จังหวัด. ชนบุรี


คนต่อไป คือ ธนพล นิ่มทัยสุข เกินวันที่ 1 ธันวาคม เกินที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา